شبکه های تلویزیون : ۱(سراسری) – ۲(کودک و نوجوان) – ۳(جوان و ورزش) – ۴(علم و تکنولوژی) – ۵(تهران) – ۶(خبر) – ۷(آموزش) – ۸(معارف) – ۹(مستند) – ۱۰(جام جم) – ۱۱(iFilm – آی فیلم) – ۱۲(PressTV پرس تی وی) – ۱۳(العالم) – ۱۴(شما) – ۱۵(نمایش) – ۱۶(بازار)

شبکه استانی درهر استان نیز معمولا برای همان استان قابل دریافت می باشد اما شبکه تهران واسه همه استانها تقریبا قابل دریافت هست.مثلا شبکه خوزستان فعلا فقط برای شهرهای استان خوزستان قابل دریافت میباشد.

شبکه های رادیو : ۱(رادیو ایران) – ۲(پیام) – ۳(جوان) – ۴(معارف) – ۵(فرهنگ) – ۶(قرآن) – ۷(سلامت) – ۸(ورزش) – ۹(تهران) – ۱۰(تجارت)

منبع : گیرنده دیجیتال تلویزیون

: دسته‌بندی نشده
http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.hosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

Comments are closed.